Exportemballage

Exportemballage

Vi är godkända av jordbruksverket enligt deras regler för export av trävaror. Därför kan du lugnt uppdra till oss att tillverka emballage för transport till världen.

Material

Trä