Om Edvardssons

Edvardssons i Bredbyn AB, är ett snickeri utanför Örnsköldsvik i Höga Kusten. Verksamheten startade redan 1947.

Fokusområden
Crescendo System är varumärket på vår egna möbelserie som är lämplig för t ex hotell och restauranger samt andra miljöer som ställer höga krav på sin inredning.

I Crescendo System ingår även våra täckgolv.
Golven kan användas för att täcka isen i hockeyrinkar eller konstgräsanläggningar för att kunna utnyttja ytan till andra typer av aktiviteter till exempel mässor, konserter eller annat. Golven finns alltså både som isolerat och oisolerat.

Träemballage, till första hand exportindustrin, är ett annat verksamhetsområde och för detta är vi godkända av Jordbruksverket.

Våra kärnvärden - med kunden i fokus.

"Personal med bred kompetens som är stolta över att göra en bra insats för kunden."

"Kvalitet rakt igenom!"
Edvardssons i Bredbyn